Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności IZOLACJE TECHNICZNE SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
 2. a)  Korzystając ze strony internetowej surfingorillas.pl powierzają nam Państwo, jako Użytkownicy, swoje informacje. W ramach polityki prywatności wskazujemy jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.
 3. b)  Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników korzystających ze strony internetowej: http://www.surfingorillas.pl (dalej: „strona internetowa”).

 

 1. Jakie dane osobowe Użytkowników są przetwarzane.

Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane stronie internetowej Administratora oraz danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym. Chodzi w szczególności o imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu jak również dane, które pozostawiane są przez Użytkowników w tzw. plikach cookies. W zakresie procedury rekrutacyjnej Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Przy czym Administrator żąda podania danych osobowych, o których mowa w pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

 

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest IZOLACJE TECHNICZNE SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA.. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mazowieckiej 11, 40-732 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706278, NIP 6342914611, REGON 368858479 (dalej zwana: „Administratorem”).

 

 1. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

 1. a)  marketingowych i informacyjnych realizowanych przez Administratora i w zakresie określonym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na przesyłanie newslettera. Podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO;
 2. b)  skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z przesłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO;
 3. c)  rejestracji konta klienta sklepu internetowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także dane rozliczeniowe do faktur i dane adresowe dla dostawy towarów.
 4. d) złożenia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także dane rozliczeniowe do faktur i dane adresowe dla dostawy towarów.

 

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane będą przetwarzane:

 1. a) w celach marketingowych, informacyjnych do momentu wycofania zgody na przetwarzanie;
 2. b) w celach skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z przesłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www– przez czas niezbędny do odpowiedzi na zadane zapytanie oraz niezbędny okres po udzieleniu odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 14 dni, chyba że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do realizacji innych celów;
 3. c) dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji zamówień i przetwarzamy je przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji. Dane zgromadzone w celu realizacji umowy są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych).

 

 1. Wymóg podania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Użytkowników w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies – dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych przez klientów składających zamówienie w procesie zakupu w sklepie internetowym jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.

 

 1. Podmioty, którym możemy przekazać dane.
 2. a) Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych (np. dostawcom usług IT) – przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. organy ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 3. b) Operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji dostawy na Państwa rzecz. Wskazanej przez Państwa firmie przekazujemy dane dotyczące adresu dostawy (w celu realizacji umowy), a także numer telefony/ adres e-mail w celu zapewnienia możliwości kontaktu
 4. c) Operatorom obsługującym płatności elektroniczne oraz karty płatnicze celem obsługi transakcji realizowanej przez Klienta, a także realizacji ewentualnego zwrotu zapłaconych środków pieniężnych.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane Użytkowników nie są przekazywane do Państw trzecich.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownicy posiadają następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. a)  prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  b)  prawo żądania sprostowania danych,
  c)  prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  d)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  e)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim dane Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownikom przysługują dodatkowe prawa:

 1. a)  prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem e-mail: rafal.raczynski@prototype.pl

 

 1. Użytkownicy poosiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownicy posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Pliki „COOKIES”
 2. a)  Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”.
  b)  Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  c)  W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
 • sesyjne
 • stałe
 • analityczne
 • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 1. d)  Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. Zasady bezpieczeństwa.
 2. a)  Użytkownik strony internetowej powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową „firewall”.
 3. b)  Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.
 4. c)  Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.
 5. d)  Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 6. e)  Użytkownik strony internetowej korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. a)  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną.
  b)  Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.
  c)  Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej